Politie

Seizoen: 
1972-1973

Mrozek noemt dit stuk zelf een drama uit het gendarmenmilieu. En een drama is dit stuk alleszins. Enerzijds omdat men het zeker niet mag zien als totaal losstaand van de sociale en politieke toestand in Polen tijdens de jaren 1940-1960. Anderzijds omdat het dramatisch gegeven, de thematiek, niet ophoudt op het einde van het stuk, maar nog steeds gestadig evolueert zowel in Polen als in om het even welk regime.

De kracht van deze satire schuilt juist daarin, dat de auteur een realistisch aanvaardbare vertreksituatie neemt, waarna hij de daaruit voortvloeiende gevolgsituaties logisch laat verder lopen, volgens een even volstrekt aanvaardbaar mogelijksschema.

Dramatis Personae: 

auteur: Slawomir Mrozek
vertaling: Rik Hancké

regisseur: Mark De Marrée
regie-assistentie: Annemie Le Leu

cast: José Ghijsens, Wim Nijs, Bart Goiris, Carla Laureys, Gies Paradijs en Ludo De Ceulaer

productieleiding: Hein Nackaerts
techniek: Frank Vranckx
kostuums: Gaby Paradijs
portretten: Jean-Paul Vandenbroeck
grime: Nicky Prinsen

Speeldata: 

30 en 31 maart en 6, 7, 13, 14, 27 en 28 april 1973.
De voorstellingen starten steeds om 20u. 

Locatie: 
Teater in M-klein, Minderbroederstraat

Actieve leden