Reynaertfantasia #2

Seizoen: 
1962-1963

Begin de jaren zestig moet zonder twijfel één van de meest inventieve en inspiratierijke perioden geweest zijn uit de Reynaertgeschiedenis. We traden in de schouwburg op met origineel en vernieuwend theater. We werden zelfs een tijdlang een "reizend" gezelschap. Het was de tijd van onze succesrijke "Reinaert"-productie, we speelden een operette, ...

In het raam van de dictielessen had Hein Nackaerts in het Sint Pieterscollege, met leerlingen van de hoogste humanioraklassen, geëxperimenteerd met geacteerde poëzie. Anderzijds waren toen enkele studenten(es) van het college en het Paridaensinstituut actief lid geworden van onze groep. We beschikten in één klap over een vrij groot jongerenpotentieel. Al deze mensen onderbrengen in één van de gewone producties zat er niet in. Daaruit groeide het initiatief om een soort totaalspectakel te brengen, waar al die jongeren aan bod onden komen. Het was een experiment dat tegelijk als opleidingsmogelijkheid kon dienen om de expressiviteit van de jongeren te stimuleren. Expressie, dictie, beweging, samenwerking, "workshop" waren de elementen waarop Reynaertfantasia gebaseerd was.

De eerste opvoering had plaats in de schouwburg op 7 mei 1962. Het geheel was samengesteld uit voornamelijk poëzie, zowel van ernstige als van humoristische inslag. Die thema's wisselden mekaar voortdurend ad en werden geaccentueerd door het belichten van een lachend of meer dramatisch masker.

De expressief voorgedragen poëzie werd onderstreept door zelf gekozen muziek. Er werden speciale kostuums ontwerpen voor de tien dames en de tien heren die het spelerskorps uitmaakten. Er werden sfeerscheppende dia's gemaakt, er werd zelfs film gebruikt. En één van de meisjes zorgde voor een originee choreografie. Het werd een harmonisch en verrassend geheel dat meteen een volle schouwurg hoofdzakelijk jonge mensen lokte. We hadden een dubbel doel bereikt: een vernieuwend jong programma én een nieuw publiek.

Een nieuwe fantasia kwam er al 8 mei 1963 en 6 mei 1964. Waar de eerste drie edities werden samengesteld door Hein Nackaerts, kwam er nog een vierde editie van Jos Coeckelberghs en Herman Azijn (10 mei 1965) en zelfs een vijfde op 10 mei 1966.

Met die fantasia's trokken we het hele Vlaamse land door (zelfs één keer in Nederland en in Duitsland). We traden op voor Davidfondsafdelingen, jeugdverenigingen, scholen en dergelijke meer.

Op 18 mei 1967 verschoven we de klemtoon op kabaret, met een programma dat we "Kabareyn" noemden en waarin live muziek een zeer grote rol speelde. Voor de eerste maal werd een een beroep gedaan op eigen tekstschrijvers en componisten.

In totaal werden van Reynaertfantasia en Kabareyn ruim tachtig voorstellingen gebracht. De Reynaertgeest bloeide volop en onze kas voer er wel bij.

Kabareyn
Reynaertfantasia 5
Reynaertfantasia 4
Reynaertfantasia 3
Reynaertfantasia 2
Reynaertfantasia 1

Actieve leden