Met gesloten deuren | De eerbiedige lichtekooi

Seizoen: 
1970-1971

Met gesloten deuren
Drie personages bevinden zich na hun dood in dezelfde kamer. Het gaat over Garcin, een journalist, Inès, een postbeambte en Estelle, een rijke vrouw. De drie kennen elkaar niet, komen uit erg verschillende milieus en hebben andere opvattingen en voorkeuren. Jean-Paul Sartre beschrijft in dit stuk zijn hel met de zinsnede: L'enfer, c'est les Autres. Met dit citaat, dat Sartre zware beschuldigingen heeft opgeleverd, bedoelt hij slechts dat het leven wordt gevoeld, wordt beschouwd door middel van de anderen; het zijn de anderen die ons bewust maken van onszelf en van de triestheid van het bestaan, en we hebben hen nodig om te bestaan. De drie protagonisten treden voortdurend met elkaar in discussie in een poging om aan hun situatie te ontsnappen, maar het is de hel die telkens opnieuw het pleit wint.

De eerbiedige lichtekooi
De jonge lichtekooi Lizzie heeft in haar eerste nacht in een nieuwe stad een klant voor de hele nacht gehad. Dan wordt zij gestoord door een neger die onderdak vraagt. Zij weigert hem. Het blijkt dan dat zij in de trein lastig gevallen was door twee blanke mannen. Zij was te hulp geschoten door de neger en zijn vriend. Een van de blanke mannen schoot de neger dood. Dan blijkt dat de klant, Fred, met opzet met Lizzie is meegegaan om haar te dwingen een valse getuigenis af te leggen. Hij krijgt hierbij hulp van de politie en zijn vrienden. Maar zij zweert als zij voor het gerecht geroepen zou worden zij de waarheid zal spreken. Dan komt de vader van Fred. Hij is senator. Hij weet het verhaal zo te draaien dat zij een valse getuigenis aflegt. Als zij er achter komt dat zij toch als een lichtekooi behandeld is heeft zij spijt. De neger komt weer bij haar en zij geeft hem onderdak. Fred komt ook bij haar terug en verjaagt de neger. Hij biedt Lizzie een permanente 'functie' aan als zijn maîtresse met de daarbij horende luxe. Zij zwicht hiervoor en zal voortaan hetzelfde over negers denken als Fred en de zijnen.

Dramatis Personae: 

auteur: Jean-Paul Sartre

regisseur Met gesloten deuren: Wim Van Gansbeke
regisseur De eerbiedige lichtekooi: Hein Nackaerts

cast: Herman Azijn, Kristin Heyligers, Maria Guilliams, Gies Paradijs, Nora Van Der Avort, René Gijsemberg, Rik Haesen, Jos Coeckelberghs, Bernard Vingerhoeds, Bernard Theunis, Wim Nijs en Robert Bouchet

techniek: Paul Wouters en Felix Vanparijs
decor: Herman Nackaerts
grime: Nicky De Goeyse
souffleuse: Magda Symons

 

Speeldata: 

Vrijdag 5 en zaterdag 6 maart 1971.
De voorstellingen starten steeds om 20u.

Locatie: 
Stadsschouwburg

Actieve leden