Buitenwippers

Seizoen: 
1997-1998

Bedenkingen van een regisseur bij een theaterproductie, waarvan de keuze op z'n minst niet evident was... en enig stof deed opwaaien...

Ik moet onwillekeurig denken aan de woorden van Dario Fo. Een uitspraak die ik las in een krantenartikel, onlangs, ter gelegenheid van de toekenning van de Nobelprijs Literatuur. Zei hij ooit niet dat je moet spuwen op je eigen spiegelbeeld als je komedies bij de machthebbers in de smaak vallen? Dit weze een mooie vingerwijzing, zo niet een opdracht, om niet te spreken van een handleiding voor den argelooze spelleider bij het aanvatten zijner creatieve taak.

Buitenwippers gaat over de zapcultuur. Het relaas en de mijmeringen van vier banale buitenwippers in een disco ergens in een grootstad... Dit alles binnen het bestek van een nachtje stappen. Hun vluchtige contacten, de momenten van - soms rauwe, soms innige - vriendschap. Hun vaak grappig-kritische kijk op het vee dat zich elk weekend opnieuw als een kudde naar hun stallen begeeft... Hun verveling en de hunker om ook hun leven draaglijk, aangenaam, misschien zelfs zinvol te maken. Over hun dromen en de momenten dat ze zich even maar begrepen en belangrijk voelen. En er wordt wat afgelachen in de kleine kosmos die ze bevolken... Omdat lachen om..., een eleganter verdedigingsmiddel is dan hun vuisten te gebruiken. Het is maar zeer de vraag of lachen geen diepere wonden slaat...

Dramatis Personae: 

auteur: John Godber

regisseur: Mark De Marrée
regie-assistentie: Magda De Peuter

cast: Lieve Baras, Noëlle Bekers, Katrien Devillé en Frie Huybreghs

productieleiding: Magda De Peuter en Els Buelens
techniek: Fred Dekock, Erik Andries, Rudy Andries en Johan Vandeweerdt
decor: Mark De Marrée, David Frateur, Nico Buelens, Steven Devillé en Patrick Nackaerts
grime: Klaartje Devillé
souffleuse: Magda De Peuter

foto's: Steven Devillé en Liesbet Vandenberghe

 

Speeldata: 

29, 30 en 31 januari en 5, 6, 7, 10, 12, 13 en 14 februari 1998
De voorstellingen starten steeds om 20u.

Locatie: 
Reynaert Theater Malpertuus in de Redingenstraat

Actieve leden